PHP 8.2.0 Released!

Swoole\Coroutine\Http\Client::setData

(PECL swoole >= 2.0.0)

Swoole\Coroutine\Http\Client::setDataDescription

Açıklama

public Swoole\Coroutine\Http\Client::setData(): ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top