Swoole\Coroutine\Http\Client::setMethod

(PECL swoole >= 2.0.0)

Swoole\Coroutine\Http\Client::setMethodDescription

Açıklama

public Swoole\Coroutine\Http\Client::setMethod ( void ) : ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top