PHP 8.0.26 Released!

Swoole\Coroutine\MySQL::connect

(PECL swoole >= 2.0.0)

Swoole\Coroutine\MySQL::connectDescription

Açıklama

public Swoole\Coroutine\MySQL::connect(): ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top