PHP 8.1.2 Released!

Swoole\Redis\Server::format

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Redis\Server::formatDescription

Açıklama

public static Swoole\Redis\Server::format(string $type, string $value = ?): ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

type

value

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top