LoopRun Barcelona 2020

Kurulum

Use --with-swoole[=DIR] when compiling PHP.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: » https://pecl.php.net/package/swoole

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
php dot anonymous1 at gmail dot com
1 year ago
to install swoole with mac os x
open your terminal
and use this commands
git clone https://github.com/swoole/swoole-src.git
cd swoole-src
phpize
./configure
make && make install

also find your swoole.so from folder swoole-src and move it
in to your apache and add full path in php.ini
like extension=your/full/path/swoole.so
To Top