PHP 8.0.26 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Swoole Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
swoole.aio_thread_num 2 PHP_INI_ALL
swoole.display_errors On PHP_INI_ALL
swoole.fast_serialize Off PHP_INI_ALL
swoole.unixsock_buffer_size 8388608 PHP_INI_ALL
swoole.use_namespace On PHP_INI_SYSTEM
swoole.enable_coroutine On PHP_INI_ALL Available as of swoole 4.0.0
swoole.use_shortname On PHP_INI_ALL Available as of swoole 4.0.0
swoole.enable_preemptive_scheduler Off PHP_INI_ALL Available as of swoole 4.4.0
swoole.enable_library On PHP_INI_ALL Available as of swoole 4.0.0

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

swoole.aio_thread_num int

POSIX asynchronous I/O thread number

swoole.display_errors string

This determines whether Swoole errors should be printed to the screen.

swoole.fast_serialize string

Whether to enable Swoole fast_serialize.

swoole.unixsock_buffer_size int

Buffer size of Unix socket.

swoole.use_namespace string

Whether to use PHP namespaces

swoole.enable_coroutine string

Whether to enable coroutine

swoole.use_shortname string

Whether to enable short aliases

swoole.enable_preemptive_scheduler string

Whether to enable preemptive scheduler

swoole.enable_library string

Whether to enable library

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top