Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SWOOLE_BASE (int)
SWOOLE_THREAD (int)
SWOOLE_PROCESS (int)
SWOOLE_IPC_UNSOCK (int)
SWOOLE_IPC_MSGQUEUE (int)
SWOOLE_IPC_PREEMPTIVE (int)
SWOOLE_SOCK_TCP (int)
SWOOLE_SOCK_TCP6 (int)
SWOOLE_SOCK_UDP (int)
SWOOLE_SOCK_UDP6 (int)
SWOOLE_SOCK_UNIX_DGRAM (int)
SWOOLE_SOCK_UNIX_STREAM (int)
SWOOLE_TCP (int)
SWOOLE_TCP6 (int)
SWOOLE_UDP (int)
SWOOLE_UDP6 (int)
SWOOLE_UNIX_DGRAM (int)
SWOOLE_UNIX_STREAM (int)
SWOOLE_SOCK_SYNC (int)
SWOOLE_SOCK_ASYNC (int)
SWOOLE_SYNC (int)
SWOOLE_ASYNC (int)
SWOOLE_KEEP (int)
SWOOLE_EVENT_READ (int)
SWOOLE_EVENT_WRITE (int)
SWOOLE_VERSION (string)
SWOOLE_AIO_BASE (int)
SWOOLE_AIO_LINUX (int)
SWOOLE_FILELOCK (int)
SWOOLE_MUTEX (int)
SWOOLE_SEM (int)
SWOOLE_RWLOCK (int)
WEBSOCKET_OPCODE_TEXT (int)
WEBSOCKET_OPCODE_BINARY (int)
WEBSOCKET_OPCODE_PING (int)
WEBSOCKET_STATUS_CONNECTION (int)
WEBSOCKET_STATUS_HANDSHAKE (int)
WEBSOCKET_STATUS_FRAME (int)
WEBSOCKET_STATUS_ACTIVE (int)
SWOOLE_FAST_PACK (int)
SWOOLE_LOG_DEBUG (int)
Debug log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_TRACE (int)
Trace log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_INFO (int)
Info log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_NOTICE (int)
Notice log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_WARNING (int)
Warning log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_ERROR (int)
Error log. Available as of swoole 2.1.2.
SWOOLE_LOG_NONE (int)
None log. Available as of swoole 4.3.2.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top