PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

SyncReaderWriter::writeunlock

(PECL sync >= 1.0.0)

SyncReaderWriter::writeunlockReleases a write lock

Açıklama

public SyncReaderWriter::writeunlock(): bool

Releases a write lock on a SyncReaderWriter object.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 SyncReaderWriter::writeunlock() example

<?php
$readwrite 
= new SyncReaderWriter("FileCacheLock");
$readwrite->writelock();
/* ... */
$readwrite->writeunlock();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top