CascadiaPHP 2024

SyncReaderWriter::readunlock

(PECL sync >= 1.0.0)

SyncReaderWriter::readunlockReleases a read lock

Açıklama

public SyncReaderWriter::readunlock(): bool

Releases a read lock on a SyncReaderWriter object.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 SyncReaderWriter::readunlock() example

<?php
$readwrite
= new SyncReaderWriter("FileCacheLock");
$readwrite->readlock();
/* ... */
$readwrite->readunlock();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top