CascadiaPHP 2024

SyncSharedMemory::first

(PECL sync >= 1.1.0)

SyncSharedMemory::firstCheck to see if the object is the first instance system-wide of named shared memory

Açıklama

public SyncSharedMemory::first(): bool

Retrieves the system-wide first instance status of a SyncSharedMemory object.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 SyncSharedMemory::first() example

<?php
$mem
= new SyncSharedMemory("AppReportName", 1024);
if (
$mem->first())
{
// Do first time initialization work here.
}

var_dump($mem->first());

$mem2 = new SyncSharedMemory("AppReportName", 1024);

var_dump($mem2->first());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top