İlk PHP-etkin sayfa

merhaba.php isimli bir dosya oluşturulup HTTP sunucusunun belge kök dizinine (DOCUMENT_ROOT) aşağıdaki içerikle kaydedilebilir:

Örnek 1 - İlk PHP betiği: merhaba.php

<html>
<head>
<title>PHP Denemesi</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Merhaba Dünya</p>'; ?>
</body>
</html>

Tarayıcıyı kullanarak HTTP sunucusunun adresine erişilebilir, bunun için sunucu alan adının sonuna /merhaba.php eklemek yeterli olacaktır. Yerel olarak geliştirme yaparken bu URL http://localhost/merhaba.php veya http://127.0.0.1/merhaba.php ya da http://[::1]/merhaba.php gibi bir şey olacaktır, ancak bu HTTP sunucusunun yapılandırma ayarlarına bağlıdır. Eğer her şey düzgün yapılandırılmışsa, bu dosya PHP tarafından işlenecek ve aşağıdaki çıktı tarayıcıya gönderilecektir:

<html>
  <head>
    <title>PHP Denemesi</title>
  </head>
  <body>
    <p>Merhaba Dünya</p>
  </body>
</html>

Bu kod gördüğünüz gibi son derece basittir ve esasında böyle bir sayfa oluşturmak için PHP'ye gereksinim yoktur. Görüntülenen: PHP'nin echo deyimi kullanılarak elde edilen Merhaba Dünya cümlesidir. Bu dosyanın hiçbir şekilde çalıştırılabilir olmasına ya da özel bir türde olmasına ihtiyaç duyulmaz. Sunucu, bu dosyanın PHP tarafından işlenmesi gerektiğini bilir, çünkü dosyaya ".php" uzantısı tanımlanmıştır. Sunucu bu uzantıya sahip dosyaları PHP'ye aktaracak biçimde yapılandırılmıştır. Bu dosya birtakım özel etiketlerle birçok ilginç işlem yapılmasını sağlayan bir tür HTML dosyası olarak düşünülebilir.

Bu örnek denendiği halde hiçbir çıktı alınamazsa, dosyanın indirilmesi istendiyse ya da dosyanın tüm içeriği metin olarak ekranda görünüyorsa, büyük ihtimalle sunucunun PHP desteği etkinleştirilmemiştir ya da sunucu doğru yapılandırılmamıştır. Sistem yöneticisinden kılavuzdaki Kurulum bölümünü kullanarak PHP'yi etkinleştirmesi istenebilir. Yerel olarak geliştirme yapılıyorsa, kurulum bölümü okunarak herşeyin doğru yapılandırılması sağlanabilir. Çıktıyı sağlayan sunucudaki dosyaya http:// üzerinden erişilmelidir. Dosya file:// üzerinden isteniyorsa, PHP tarafından işlenmeyecektir. Sorun her şeye rağmen devam ediyorsa, » PHP desteği alma yöntemleri kullanılabilir.

Bu örneğin amacı özel PHP etiketi biçemini göstermektir. Örnekte <?php ile PHP başlangıç etiketi belirtilmektedir. Sonra PHP komutu yazılmış ve kapanış etiketi ?> kullanarak PHP kipinden çıkılmıştır. Bir HTML dosyasında bu yöntem kullanılarak gereken yerde PHP kipine girip çıkılabilir. Daha fazla bilgi için, kılavuzun temel PHP sözdimi bölümünü okunabilir.

Bilginize: Satır-sonları hakkında

Satır-sonu karakterlerinin HTML içinde bir önemi yoktur, bununla birlikte HTML kodunun göze hoş görünmesi için satır-sonu karakterlerini kullanmak gerekir. ?> kapama etiketinin hemen ardından gelen satır-sonu karakterini PHP silecektir. Dosyanın içine çok sayıda PHP kodu konulması veya hiçbir şey çıktılamayan betiklerin dosyaya dahil edilmesi durumunda bu çok işe yarar. Ancak bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. ?> kapama etiketinden sonra bir satır-sonu karakterinin çıktılanması istenirse, ya kapama etiketinden sonra bir boşluk bırakıp onun ardına satır-sonu karakteri konulmalı ya da PHP kodunun son echo/print deyiminin sonuna bir satır-sonu karakteri eklenmelidir.

Bilginize: Metin Düzenleyiciler Hakkında

PHP dosyalarını oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için birçok metin düzenleyici ve Bütünleşik Geliştirme Ortamı (BGO) bulunmaktadır. Bu araçların bir kısmı » PHP Düzenleyicileri Listesi bölümünde listelenmiştir. Önerilmesi istenen bir düzenleyici varsa, yukarıdaki sayfayı ziyaret edilip sayfa idarecisinden önerilmek istenen düzenleyicinin bu listeye eklemesi rica edilmelidir. Söz dizimi vurgulaması olan bir düzenleyicinin büyük yardımı olur.

Bilginize: Kelime İşlemciler Hakkında

StarOffice Writer, Microsoft Word ve Abiword gibi kelime işlemciler PHP dosyalarını düzenlemek için uygun değildir. Eğer bu deneme betiği için bunlardan biri kullanılmak istenirse, dosyanın salt metin olarak kaydedildiğinden emin olunmalıdır, aksi takdirde PHP'nin betiği okuması ve çalıştırması mümkün olmayacaktır.

Artık çalışır bir PHP betiği başarıyla oluşturulduğuna göre, PHP betiklerinin en ünlüsünü oluşturma zamanı geldi demektir! phpinfo() işlevi çalıştırılıp sistem ve yapılandırma ilgili öntanımlı değişkenler, yüklü PHP modülleri ve yapılandırma ayarları gibi konularda faydalı birçok bilgiye ulaşılabilir. Bu önemli bilgiler için biraz vakit ayrılması ve bunların incelenmesi önerilir.

Örnek 2 - PHP ile sistem bilgisine ulaşmak

<?php phpinfo(); ?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top