PHP 8.2.2 Released!

Gereksinimler

Desteklenen Windows sürümleri, PHP derlemek için kullanılan Visual C++ yeniden dağıtılabilir paketiyle aynıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top