PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

Gereksinimler

Desteklenen Windows sürümleri, PHP derlemek için kullanılan Visual C++ yeniden dağıtılabilir paketiyle aynıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top