PHP 8.1.26 Released!

Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/win32service

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
alphp
6 years ago
Para actualizar esta extensión a PHP-7 se está trabajando en https://github.com/win32service/win32service
Ya ha disponibles algunos binarios para poder probar.

To update this extension to PHP-7 is working at https://github.com/win32service/win32service
Some binaries have already been available for testing.
To Top