Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/win32service

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
alphp
7 years ago
Para actualizar esta extensión a PHP-7 se está trabajando en https://github.com/win32service/win32service
Ya ha disponibles algunos binarios para poder probar.

To update this extension to PHP-7 is working at https://github.com/win32service/win32service
Some binaries have already been available for testing.
To Top