PHP 8.1.28 Released!

Güvenlik değerlendirmesi

Bu eklentinin bazı işlemler için yönetici ayrıcalıklarına ihtiyacı vardır. create, delete, start, stop, pause ve continue bu işlemlerden bazılarıdır. Hizmet denetimi web arayüzünden veya uzaktan kumandadan kullanılabiliyorsa, bu gereksinim ayrıcalıkların yükselmesine neden olabilir.

Mevcut yönetim görevlerini yönetici olmayan bir hesaba veya hizmet hesabına devretmek için SCM'ye ekledikten sonra hizmetten ACL'yi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla talimat için bkz: » Service Security and Access Rights.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top