win32_stop_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_stop_serviceBir hizmeti durdurur

Açıklama

win32_stop_service ( string $hizmet , string $makine = ? ) : int

İsmi belirtilen hizmeti durdurur. Yönetici yetkileri gerektirir.

Değiştirgeler

hizmet

Hizmetin kısa ismi.

makine

Belirtilmesi isteğe bağlıdır. Belirtilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, aksi takdirde bir win32 hata kodu döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top