win32_start_service_ctrl_dispatcher

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_start_service_ctrl_dispatcherHizmet yöneticisine ismi belirtilen hizmet gibi davranacak bir betik tanıtır

Açıklama

win32_start_service_ctrl_dispatcher ( string $isim ) : mixed

Bir hizmet, Hizmet yöneticisi üzerinden başlatıldığında hizmet sürecinin hizmet izleme ve iletişim oluşumlarını sağlayıp sağlamadığına bakılır. Bu işlev, hizmet yöneticisi ile düşük seviyeli iletişimi sağlamak üzere bir evre çatallayarak bu gereksinimi yerine getirir.

Hizmet başlatıldıktan sonra Hizmet yöneticisi hizmet sürecinin sonlanıp sonlanmadığını saptamak amacıyla denetimlerini sürdürür. Bu belli aralıklarla win32_get_last_control_message() çağrısı yaparak ve dönen koda bakarak sağlanır.

Değiştirgeler

isim

Hizmetin win32_create_service() tarafından tanıtılan kısa ismi.

Dönen Değerler

Başarılı olursa true, aksi takdirde bir win32 hata kodu döner.

Örnekler

Örnek 1 - win32_start_service_ctrl_dispatcher() örneği

Hizmetin SCM altında çalışıp çalışmadığına bakar.

<?php
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher('dummyphp')) {
  die(
"Galiba hizmet yöneticisi altında çalışmıyorum");
}

while (
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP != win32_get_last_control_message()) {
    
# İşlemler burada.
    # Döngüyü yinelemeden önce 30 saniyeden fazla beklememeye çalış
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
andrea
11 years ago
Insert value of params between " if the string have a space:

<?php
// First you need to create a service, you only need to do this once
/*
win32_create_service(array(
    'service' => 'myphpservice',
    'display' => 'My PHP Service',
    'params' => '"c:\\my folder\myphpservice.php"',
    'path' => 'c:\\PHP\\php.exe'));
*/
?>
up
-1
dylan at nopower dot org
13 years ago
<?php
// First you need to create a service, you only need to do this once
/*
win32_create_service(array(
    'service' => 'myphpservice',
    'display' => 'My PHP Service',
    'params' => 'c:\\myphpservice.php',
    'path' => 'c:\\PHP\\php.exe'));
*/

$myservicename = 'myphpservice';

// Connect to service dispatcher and notify that startup was successful
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher($myservicename)) die('Could not connect to service :'.$myservicename);
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);

// Main Server Loop
while (1) {
    switch (
win32_get_last_control_message()) {
        case
WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE: break; // Continue server routine
       
case WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE: win32_set_service_status(WIN32_NO_ERROR); break; // Respond with status
       
case WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP: win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED); exit; // Terminate script
       
default: win32_set_service_status(WIN32_ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED); // Add more cases to handle other service calls
   
}
   
   
// Main script goes here
   
   
sleep(10); // Run every 10 seconds
}
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
?>
up
-2
Guibod
13 years ago
Don't try to call "win32_start_service_ctrl_dispatcher" too late in your code. You'd trigger a #2186 error : "The service is not responding to the control function." (from commande line) or a #1053 error : "The service did not respond to the start or control request in a timely fashion." (from services GUI).

Try not to load a bunch of PEAR classes before to register php script as Service like I did.

Another good hint, to get a verbose version of the return code, you can call "NET HELPMSG ###" from command line where ### is your error code.
To Top