CascadiaPHP 2024

win32_start_service_ctrl_dispatcher

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_start_service_ctrl_dispatcherHizmet yöneticisine ismi belirtilen hizmet gibi davranacak bir betik tanıtır

Açıklama

win32_start_service_ctrl_dispatcher(string $isim, bool $zarafet_kipi = true): void

Bir hizmet, Hizmet yöneticisi üzerinden başlatıldığında hizmet sürecinin hizmet izleme ve iletişim oluşumlarını sağlayıp sağlamadığına bakılır. Bu işlev, hizmet yöneticisi ile düşük seviyeli iletişimi sağlamak üzere bir evre çatallayarak bu gereksinimi yerine getirir.

Hizmet başlatıldıktan sonra hizmet süreci iki şey yapmalıdır. Birincisi, Hizmet Yöneticisine hizmetin çalıştığını söylemektir. Bu, win32_set_service_status() işlevi WIN32_SERVICE_RUNNING sabiti ile çağrılarak elde edilir. Hizmet gerçekten çalışmaya başlamadan önce uzun bir işlem gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, WIN32_SERVICE_START_PENDING sabitini kullanabilirsiniz. İkincisi, sonlandırılması gerekip gerekmediğini belirleyebilmesi için hizmet yöneticisi ile denetimlere devam etmektir. Bu, düzenli aralıklarla win32_get_last_control_message() işlevinin çağrılması ve dönüş kodunun uygun şekilde işlenmesiyle elde edilir.

Dikkat

0.2.0 sürümünden beri, bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışmaktadır. Başka SAPI'lerde bu işlev devre dışıdır.

Bağımsız Değişkenler

isim

Hizmetin win32_create_service() tarafından tanıtılan kısa ismi.

zarafet_kipi

Zarif bir çıkış için true. Hatalı çıkış için false. Ayrıntılar için bkz:win32_set_service_exit_mode()

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

1.0.0 öncesinde, Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, başarısızlık durumunda bağımsız değişkenlerle ilgili bir sorun varsa veya bir Win32 Hata Kodu sözkonusuysa false döner.

Hatalar/İstisnalar

1.0.0 öncesinde, SAPI "cli" değilse, bu işlev E_ERROR seviyesinde bir hata çıktılardı.

1.0.0 ve sonrasında, SAPI "cli" değilse, bu işlev Win32ServiceException yavruluyor.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Bağımsız değişkenlerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Dönüş türü artık void, evvelce mixed idi.
PECL win32service 0.4.0 zarafet_kipi bağımsız değişkeni eklendi.
PECL win32service 0.2.0 Bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışır.

Örnekler

Örnek 1 - win32_start_service_ctrl_dispatcher() örneği

Hizmetin SCM altında çalışıp çalışmadığına bakar.

<?php
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher('dummyphp')) {
die(
"Galiba hizmet yöneticisi altında çalışmıyorum");
}

win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_START_PENDING);

while (
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP != win32_get_last_control_message()) {
# İşlemler burada.
# Döngüyü yinelemeden önce 30 saniyeden fazla beklememeye çalış
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
andrea
14 years ago
Insert value of params between " if the string have a space:

<?php
// First you need to create a service, you only need to do this once
/*
win32_create_service(array(
'service' => 'myphpservice',
'display' => 'My PHP Service',
'params' => '"c:\\my folder\myphpservice.php"',
'path' => 'c:\\PHP\\php.exe'));
*/
?>
up
-1
dylan at nopower dot org
17 years ago
<?php
// First you need to create a service, you only need to do this once
/*
win32_create_service(array(
'service' => 'myphpservice',
'display' => 'My PHP Service',
'params' => 'c:\\myphpservice.php',
'path' => 'c:\\PHP\\php.exe'));
*/

$myservicename = 'myphpservice';

// Connect to service dispatcher and notify that startup was successful
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher($myservicename)) die('Could not connect to service :'.$myservicename);
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);

// Main Server Loop
while (1) {
switch (
win32_get_last_control_message()) {
case
WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE: break; // Continue server routine
case WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE: win32_set_service_status(WIN32_NO_ERROR); break; // Respond with status
case WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP: win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED); exit; // Terminate script
default: win32_set_service_status(WIN32_ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED); // Add more cases to handle other service calls
}

// Main script goes here

sleep(10); // Run every 10 seconds
}
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
?>
up
-2
Guibod
17 years ago
Don't try to call "win32_start_service_ctrl_dispatcher" too late in your code. You'd trigger a #2186 error : "The service is not responding to the control function." (from commande line) or a #1053 error : "The service did not respond to the start or control request in a timely fashion." (from services GUI).

Try not to load a bunch of PEAR classes before to register php script as Service like I did.

Another good hint, to get a verbose version of the return code, you can call "NET HELPMSG ###" from command line where ### is your error code.
To Top