PHPCon Poland 2024

win32_get_last_control_message

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_get_last_control_messageHizmete gönderilmiş son denetim kodunu döndürür

Açıklama

win32_get_last_control_message(): int

Bu hizmet sürecine gönderilmiş son denetim kodunu döndürür. Bir hizmet olarak çalışma sırasında sürecin durup durmadığını saptamak için bu denetimi belirli aralıklarla yapmalısınız.

Dikkat

0.2.0 sürümünden beri, bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışır. Diğer SAPI'lerde bu işlev devre dışıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Hatalar/İstisnalar

1.0.0 öncesinde, SAPI "cli" değilse, bu işlev E_ERROR seviyesinde bir hata çıktılardı.

1.0.0 ve sonrasında, SAPI "cli" değilse, bu işlev Win32ServiceException yavrular.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Bağımsız değişkenlerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 0.2.0 Bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top