CascadiaPHP 2024

win32_start_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_start_serviceBir hizmeti başlatır

Açıklama

win32_start_service(string $hizmet, string $makine = ?): void

İsmi belirtilen hizmeti çalıştırmaya çalışır. Yönetici yetkileri veya hizmetin erişim denetim listesinden uygun izinlere sahip bir hesap gerekir. gerekir.

Bağımsız Değişkenler

hizmet

Hizmetin kısa ismi.

makine

İsteğe bağlı olarak makine ismi. Belirtilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

1.0.0 öncesinde, Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, başarısızlık durumunda bağımsız değişkenlerle ilgili bir sorun varsa veya bir Win32 Hata Kodu sözkonusuysa false döner.

Hatalar/İstisnalar

1.0.0 öncesinde, SAPI "cli" değilse, bu işlev E_ERROR seviyesinde bir hata çıktılardı.

1.0.0 ve sonrasında, SAPI "cli" değilse, bu işlev Win32ServiceException yavruluyor.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Bağımsız değişkenlerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Dönüş türü artık void, evvelce mixed idi.
PECL win32service 0.3.0 Erişim Denetim Listesinde bir uygun bir hesap atanmışsa artık yönetici yetkileri gerekmiyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top