win32_delete_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_delete_serviceBir hizmet girdisini Hizmet yönetim veritabanından siler

Açıklama

win32_delete_service(string $hizmet, string $makine = ?): void

Bir hizmet girdisini Hizmet yönetim veritabanından silmeye çalışır. Yönetici yetkileri gerekir.

Bu işlev süreci sadece silinmek üzere imler. Eğer başka bir süreç açıksa (Hizmetler programcığı gibi) silme işlemi uygulama kapanıncaya kadar ertelenir. Hizmet silinmek üzere imlenmişse silme çabaları bu süre zarfında başarısız olur ve bu isimle yeni bir hizmet oluşturma çabaları da başarısız olur.

Bağımsız Değişkenler

hizmet

Hizmetin kısa ismi.

makine

Belirtilmesi isteğe bağlıdır. Belirtilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

1.0.0 öncesinde, Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, başarısızlık durumunda bağımsız değişkenlerle ilgili bir sorun varsa veya bir Win32 Hata Kodu sözkonusuysa false döner.

Hatalar/İstisnalar

servicename bağımsız değişkeni boşsa ValueError yavrulanır.

Hata durumunda Win32ServiceException yavrulanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Bağımsız değişkenlerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Dönüş türü artık void, evvelce mixed idi.

Örnekler

Örnek 1 - win32_delete_service() örneği

dummyphp hizmetini siler.

<?php
win32_delete_service
('dummyphp');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top