Worker::shutdown

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Worker::shutdownShutdown the worker

Açıklama

public Worker::shutdown(): bool

Shuts down the worker after executing all of the stacked tasks.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Shutdown the referenced worker

<?php
$my
= new Worker();
$my->start();
/* stack/execute tasks */
var_dump($my->shutdown());

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top