Yaf_Request_Abstract::isCli

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Request_Abstract::isCliDetermine if request is CLI request

Açıklama

public Yaf_Request_Abstract::isCli(): bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

bolean

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top