PHPCon Poland 2024

Yaf_Route_Simple::route

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Route_Simple::routeRoute a request

Açıklama

public Yaf_Route_Simple::route(Yaf_Request_Abstract $request): bool

see Yaf_Route_Simple::__construct()

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

request

Dönen Değerler

always be true

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top