PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Scalar entity styles usable by yaml_parse() callback methods.
YAML_ANY_SCALAR_STYLE (int)
YAML_PLAIN_SCALAR_STYLE (int)
YAML_SINGLE_QUOTED_SCALAR_STYLE (int)
YAML_DOUBLE_QUOTED_SCALAR_STYLE (int)
YAML_LITERAL_SCALAR_STYLE (int)
YAML_FOLDED_SCALAR_STYLE (int)
Common tags usable by yaml_parse() callback methods.
YAML_NULL_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:null"
YAML_BOOL_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:bool"
YAML_STR_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:str"
YAML_INT_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:int"
YAML_FLOAT_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:float"
YAML_TIMESTAMP_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:timestamp"
YAML_SEQ_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:seq"
YAML_MAP_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:map"
YAML_PHP_TAG (string)
"!php/object"
Encoding types for yaml_emit()
YAML_ANY_ENCODING (int)
Let the emitter choose an encoding.
YAML_UTF8_ENCODING (int)
Encode as UTF8.
YAML_UTF16LE_ENCODING (int)
Encode as UTF16LE.
YAML_UTF16BE_ENCODING (int)
Encode as UTF16BE.
Linebreak types for yaml_emit()
YAML_ANY_BREAK (int)
Let emitter choose linebreak character.
YAML_CR_BREAK (int)
Use \r as break character (Mac style).
YAML_LN_BREAK (int)
Use \n as break character (Unix style).
YAML_CRLN_BREAK (int)
Use \r\n as break character (DOS style).
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top