CascadiaPHP 2024

Yar_Client::__construct

(PECL yar >= 1.0.0)

Yar_Client::__constructCreate a client

Açıklama

final public Yar_Client::__construct(string $url, array $options = ?)

Create a Yar_Client to a Yar_Server.

Bağımsız Değişkenler

url

Yar Server URL.

Dönen Değerler

Yar_Client instance.

Örnekler

Örnek 1 Yar_Client::__construct() example

<?php
$client
= new Yar_Client("http://host/api/");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:


Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top