PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

AppendIterator::append

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

AppendIterator::appendAppends an iterator

Açıklama

public AppendIterator::append(Iterator $iterator): void

Appends an iterator.

Bağımsız Değişkenler

iterator

The iterator to append.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 AppendIterator::append() example

<?php
$array_a
= new ArrayIterator(array('a', 'b', 'c'));
$array_b = new ArrayIterator(array('d', 'e', 'f'));

$iterator = new AppendIterator;
$iterator->append($array_a);
$iterator->append($array_b);

foreach (
$iterator as $current) {
echo
$current;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

abcdef

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top