AppendIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

AppendIterator::rewindRewinds the Iterator

Açıklama

public AppendIterator::rewind(): void

Rewind to the first element of the first inner Iterator.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top