PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Iterator::rewind

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Iterator::rewindYineleyiciyi ilk elemana konumlandırır

Açıklama

abstract public Iterator::rewind(): void

Yineleyiciyi başa ilk elemana döndürür.

Bilginize:

Bir foreach döngüsü başlatılırkan çağrılan ilk yöntemdir. foreach döngüsünden sonra çalıştırılmaz.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dönen değer olursa yok sayılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
15
al
5 years ago
Builtin PHP function is »reset«.

Don't mix this with builtin function »rewind« which operates on file handle.
To Top