CascadiaPHP 2024

Iterator::rewind

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Iterator::rewindYineleyiciyi ilk elemana konumlandırır

Açıklama

public Iterator::rewind(): void

Yineleyiciyi başa ilk elemana döndürür.

Bilginize:

Bir foreach döngüsü başlatılırkan çağrılan ilk yöntemdir. foreach döngüsünden sonra çalıştırılmaz.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Dönen değer olursa yok sayılır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
15
al
8 years ago
Builtin PHP function is »reset«.

Don't mix this with builtin function »rewind« which operates on file handle.
To Top