Iterator::current

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Iterator::currentO anki elemanı döndürür

Açıklama

public Iterator::current(): mixed

O anki elemanı döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Her türde değer dönebilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top