International PHP Conference Munich 2021

Iterator::current

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Iterator::currentO anki elemanı döndürür

Açıklama

abstract public Iterator::current(): mixed

O anki elemanı döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Her türde değer dönebilir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top