Iterator::valid

(PHP 5, PHP 7)

Iterator::validO anki konum geçerli mi diye bakar

Açıklama

abstract public Iterator::valid ( void ) : bool

Bu yöntem o anki konumun geçerli olup olmadığını sınamak için Iterator::rewind() ve Iterator::next() yöntemlerinden sonra çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dönüş değeri boolean türüne dönüştürüldükten sonra döndürülür. Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
10
seva dot lapsha at gmail dot com
11 years ago
If Iterator::valid() returns false, the foreach() loop will be terminated.
up
5
Voitcus at gmail dot com
7 years ago
If your class implements also ArrayAccess interface, you could use as valid() body

function valid(){   
   return $this->offsetExists($this->position);
}
To Top