SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

AppendIterator::next

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

AppendIterator::nextMoves to the next element

Açıklama

public AppendIterator::next(): void

Moves to the next element. If this means to another Iterator then it rewinds that Iterator.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top