PHPCon Poland 2024

COMPersistHelper::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

COMPersistHelper::__constructCOMPersistHelper nesnesi oluşturur

Açıklama

public COMPersistHelper::__construct(?variant $variant = null)

Belirtilen variant ile ilişkili kalıcı bir yardımcı nesne oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

variant
IDispatch'i gerçekleyen bir COM nesnesi. COMPersistHelper sınıfının yöntemlerinden herhangi birini başarıyla çağırabilmek için nesnenin IPersistFile, IPersistStream ve/veya IPersistStreamInit arayüzünü gerçeklemesi gerekir. variant olarak null aktarılması, yalnızca nesne COMPersistHelper::LoadFromStream() çağrılarak bir akımdan yüklenecekse yararlıdır.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top