PHP 8.0.24 Released!

DatePeriod::getDateInterval

(PHP 5 >= 5.6.5, PHP 7, PHP 8)

DatePeriod::getDateInterval Gets the interval

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DatePeriod::getDateInterval(): DateInterval

Gets a DateInterval object representing the interval used for the period.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns a DateInterval object

Örnekler

Örnek 1 DatePeriod::getDateInterval() example

<?php
$period 
= new DatePeriod('R7/2016-05-16T00:00:00Z/P1D');
$interval $period->getDateInterval();
echo 
$interval->format('%d day');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1 day

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top