PHPKonf 2020 Online

DatePeriod::getRecurrences

(PHP 7 >= 7.2.17/7.3.4)

DatePeriod::getRecurrencesGets the number of recurrences

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DatePeriod::getRecurrences ( ) : int

Get the number of recurrences.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the number of recurrences.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top