PHPCon Poland 2024

DatePeriod::getStartDate

(PHP 5 >= 5.6.5, PHP 7, PHP 8)

DatePeriod::getStartDate Gets the start date

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DatePeriod::getStartDate(): DateTimeInterface

Gets the start date of the period.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns a DateTimeImmutable object when the DatePeriod is initialized with a DateTimeImmutable object as the start parameter.

Returns a DateTime object otherwise.

Örnekler

Örnek 1 DatePeriod::getStartDate() example

<?php
$period
= new DatePeriod('R7/2016-05-16T00:00:00Z/P1D');
$start = $period->getStartDate();
echo
$start->format(DateTime::ISO8601);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2016-05-16T00:00:00+0000

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top