dotnet::__construct

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

dotnet::__constructdotnet nesnesi oluşturur

Açıklama

public dotnet::__construct(string $derleyici_adı, string $veri_türü, int $kodlama = CP_ACP)

Yeni bir dotnet nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

derleyici_adı
Yüklenecek derleyicinin adı.
veri_türü
Derleyicinin örnekleyeceği sınıf.
kodlama
UTF-8 dönüşümünde kullanılacak karakter kodlaması. Karakter kodlamaları için bkz: com
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top