EventBase::dispatch

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBase::dispatchDispatch pending events

Açıklama

public EventBase::dispatch(): void

Wait for events to become active, and run their callbacks. The same as EventBase::loop() with no flags set.

Uyarı

Do NOT destroy the EventBase object as long as resources of the associated Event objects are not released. Otherwise, it will lead to unpredictable results!

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top