EventBase::stop

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBase::stopTells event_base to stop dispatching events

Açıklama

public EventBase::stop(): bool

Tells event_base to stop dispatching events

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top