International PHP Conference Berlin 2023

EventBase::getMethod

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBase::getMethodReturns event method in use

Açıklama

public EventBase::getMethod(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

String representing used event method(backend).

Örnekler

Örnek 1 EventBase::getMethod() example

<?php
$cfg 
= new EventConfig();
if (
$cfg->avoidMethod("select")) {
    echo 
"'select' method avoided\n";
}

// Create event_base associated with the config
$base = new EventBase($cfg);
echo 
"Event method used: "$base->getMethod(), PHP_EOL;

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

`select' method avoided
Event method used: epoll

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top