PHP 8.1.28 Released!

EventBase::getMethod

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBase::getMethodReturns event method in use

Açıklama

public EventBase::getMethod(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

String representing used event method(backend).

Örnekler

Örnek 1 EventBase::getMethod() example

<?php
$cfg
= new EventConfig();
if (
$cfg->avoidMethod("select")) {
echo
"'select' method avoided\n";
}

// Create event_base associated with the config
$base = new EventBase($cfg);
echo
"Event method used: ", $base->getMethod(), PHP_EOL;

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

`select' method avoided
Event method used: epoll

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top