EventHttpRequest::getOutputHeaders

(PECL event >= 1.4.0-beta)

EventHttpRequest::getOutputHeadersReturns associative array of the output headers

Açıklama

public EventHttpRequest::getOutputHeaders(): void

Returns associative array of the output headers.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top