CascadiaPHP 2024

XML Eleman Yapısı Örneği

İlk örnekte, bir belgedeki girintili başlangıç elemanlarının yapısı gösterilmiştir.

Örnek 1 - XML Eleman yapısının gösterimi

<?php
$file
= "data.xml";
$depth = 0;

function
startElement($parser, $name, $attrs)
{
global
$depth;

for (
$i = 0; $i < $depth; $i++) {
echo
" ";
}
echo
"$name\n";
$depth++;
}

function
endElement($parser, $name)
{
global
$depth;
$depth--;
}

$xml_parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
if (!(
$fp = fopen($file, "r"))) {
die(
"XML belge açılamadı");
}

while (
$data = fread($fp, 4096)) {
if (!
xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
die(
sprintf("XML hatası: %d. satırda %s",
xml_get_current_line_number($xml_parser)),
xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)));
}
}
xml_parser_free($xml_parser);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top