chroot

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

chrootKök dizini değiştirir

Açıklama

chroot ( string $dizin ) : bool

Geçerli sürecin kök dizinini dizin, geçerli çalışma dizinini "/" yapar.

Bu işlev sadece GNU ve BSD sistemlerinde ve sadece CLI, CGI veya gömülü SAPI kullanıyorsanız kullanılabilir. Ayrıca, bu işlevin kullanılabilmesi için sürecin root yetkileriyle çalışması gerekir.

Değiştirgeler

dizin

Kök dizin haline getirilecek dizin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - chroot() örneği

<?php
chroot
("/burası/kök/dizin/olacak/");
echo 
getcwd();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

/

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Bilginize: Bu işlev ZTS (Zend Thread Safety) etkinken derlenmiş PHP yorumlayıcılarda kullanılamaz. PHP'nin ZTS etkinken derlenip derlenmediğini öğrenmek için php -i komutu kullanılabilir veya yerleşik PHP_ZTS sabiti ile bu sınanabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-28
drowningloli at gmail dot com
6 years ago
The chroot() function is also available on SVR4 platforms (not just GNU and BSD.)
To Top