CascadiaPHP 2024

chroot

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

chrootKök dizini değiştirir

Açıklama

chroot(string $dizin): bool

Geçerli sürecin kök dizinini dizin, geçerli çalışma dizinini "/" yapar.

Bu işlev sadece GNU ve BSD sistemlerinde ve sadece CLI, CGI veya gömülü SAPI kullanıyorsanız kullanılabilir. Ayrıca, bu işlevin kullanılabilmesi için sürecin root yetkileriyle çalışması gerekir.

Bu işlevin kullanımı __DIR__ ve __FILE__ sihirli sabitlerinin değerlerini değiştirmez.

Bağımsız Değişkenler

dizin

Kök dizin haline getirilecek dizin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - chroot() örneği

<?php
chroot
("/burası/kök/dizin/olacak/");
echo
getcwd();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

/

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Bilginize: Bu işlev ZTS (Zend Thread Safety) etkinken derlenmiş PHP yorumlayıcılarda kullanılamaz. PHP'nin ZTS etkinken derlenip derlenmediğini öğrenmek için php -i komutu kullanılabilir veya yerleşik PHP_ZTS sabiti ile bu sınanabilir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-40
drowningloli at gmail dot com
9 years ago
The chroot() function is also available on SVR4 platforms (not just GNU and BSD.)
To Top