PHP 7.4.8 Released!

chdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chdirDizin değiştirir

Açıklama

chdir ( string $dizin ) : bool

PHP'nin geçerli dizinden belirtilen dizin'e geçmesini sağlar.

Değiştirgeler

dizin

Yeni geçerli dizin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - chdir() örneği

<?php

// geçerli dizin
echo getcwd() . "\n";

// değiştirelim
chdir('public_html');

// geçerli dizin
echo getcwd() . "\n";

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/nilgun
/home/nilgun/public_html

Notlar

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

Ayrıca Bakınız

  • getcwd() - Geçerli çalışma dizinini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-4
php dot duke at qik dot nl
11 years ago
When changing dir's under windows environments:

<?php
$path
="c:\temp"';
chdir($path);
/* getcwd() gives you back "c:\temp" */

$path="c:\temp\"'
;
chdir($path);
/* getcwd() gives you back "c:\temp\" */
?>

to work around this inconsistency
doing a chdir('.') after the chdir always gives back "c:\temp"
up
-17
herwin at snt dot utwente dot nl
13 years ago
When using PHP safe mode and trying to change to a dir that is not accessible due to the safe mode restrictions, the function simply fails without generating any kind of error message.

(Tested in PHP 4.3.10-16, Debian Sarge default)
To Top