PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

lzf_optimized_for

(PECL lzf >= 1.0.0)

lzf_optimized_for LZF eklentisinin neye göre en iyilendirildiğini bildirir

Açıklama

lzf_optimized_for(): int

LZF uzantısının derleme esnasında hangi amaca yönelik en iyilendirildiğini bildirir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Eğer LZF hız için en iyilenmişse 1, daha çok sıkıştırması için en iyilenmişse 0 ile döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top