lzf_decompress

(PECL lzf >= 0.1.0)

lzf_decompressLZF sıkıştırmasını açma işlemi

Açıklama

lzf_decompress(string $veri): string

lzf_compress() işlevi verilen lzf sıkıştırmalı dizgi içeren veri dizgisi açar.

Değiştirgeler

veri

Sıkıştırılmış haldeki dizgi.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false oluşmazsa verinin sıkıştırılmamış halini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top