PHP 8.0.6 Released!

lzf_compress

(PECL lzf >= 0.1.0)

lzf_compress LZF sıkıştırma işlemi

Açıklama

lzf_compress ( string $veri ) : string

lzf_compress() işlevi, belirtilen veri dizgesini LZF kodlamasını kullanarak sıkıştırır.

Değiştirgeler

veri

Sıkıştırılmak istenen dizge.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa, false yoksa sıkıştırılmış veriyi döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top