tcpwrap_check

(PECL tcpwrap >= 0.1.0)

tcpwrap_checkBir tcpwrap sınaması yapar

Açıklama

tcpwrap_check(
    string $süreç_adı,
    string $adres,
    string $kullanıcı = ?,
    bool $dns_yok = false
): bool

Bu işlev, bir istemcinin belirtilen artalan uygulamasına erişimine izin verilip verilmediğini saptamak için /etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny dosyalarına bakar.

Bağımsız Değişkenler

daemon

Artalan uygulamasının adı.

adres

Uzak istemcinin adresi. Bir IP adresi veya bir alan adı belirtilebilir.

kullanıcı

İsteğe bağlı olarak kullanıcı adı.

dns_yok

adres olarak bir alan adı belirtilmişse IP adresini bulmak için DNS çözümlemesi yapılır. Bu bağımsız değişkene true atanarak bu çözümlemenin yapılmaması sağlanabilir.

Dönen Değerler

Erişime izin verilmişse true yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - localhost'tan tüm bağlantıları yasaklamak

/etc/hosts.deny dosyanızın şu satırı içerdiğini varsayalım:

php: 127.0.0.1

Kodunuz da şöyle olsun:

<?php
if (!tcpwrap_check('php', $_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
die(
'Burada istenmiyorsunuz!');
}
?>

Ayrıca Bakınız

Daha ayrıntılı bilgi için hosts_access(3) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top