PHP 8.1.28 Released!

GearmanClient::runTasks

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::runTasksRun a list of tasks in parallel

Açıklama

public GearmanClient::runTasks(): bool

For a set of tasks previously added with GearmanClient::addTask(), GearmanClient::addTaskHigh(), GearmanClient::addTaskLow(), GearmanClient::addTaskBackground(), GearmanClient::addTaskHighBackground(), or GearmanClient::addTaskLowBackground(), this call starts running the tasks in parallel.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top