CascadiaPHP 2024

GearmanClient::addTaskHighBackground

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanClient::addTaskHighBackgroundAdd a high priority background task to be run in parallel

Açıklama

public GearmanClient::addTaskHighBackground(
    string $function_name,
    string|int|float $workload,
    mixed $context = null,
    ?string $unique_key = null
): GearmanTask|false

Adds a high priority background task to be run in parallel with other tasks. Call this method for all the tasks to be run in parallel, then call GearmanClient::runTasks() to perform the work. Tasks with a high priority will be selected from the queue before those of normal or low priority.

Bağımsız Değişkenler

function_name

çalıştırılacak kayıtlı işçi işlev

workload

İşlenecek dizeleştirilmiş veri

context

Bir görevle ilişkilendirilecek uygulama bağlamı

unique_key

Belli bir görevi kimliklendirmek için kullanılacak benzersiz kimlik

Dönen Değerler

A GearmanTask object or false if the task could not be added.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top