Paylaşımlı PECL eklentilerinin pecl komutu ile derlenmesi

PECL, paylaşımlı PHP eklentilerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. » pecl komutunu şöyle kullanabilirsiniz:


$ pecl install eklenti

Bu komutla eklentinin kaynak kodu indirilecek, derlenecek ve eklenti.so adıyla extension_dir yönergesinde belirtilen dizine kurulacaktır. Böylece eklenti.so php.ini üzerinden yüklenebilir duruma gelmiş olacaktır.

Öntanımlı olarak, pecl komutu, alfa veya beta olarak imlenmiş paketleri kurmaz. Eklentinin henüz kararlı bir sürümü yoksa, beta sürümü şöyle kurabilirsiniz:


$ pecl install eklenti-beta

Ayrıca belli bir sürümü şu şekilde kurabilirsiniz:


$ pecl install eklenti-0.1

Bilginize:

Eklentiyi php.ini dosyasında etkin kıldıktan sonra değişikliklerin etkin olması için HTTP sunucunuzu (hizmetini) yeniden başlatın.

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
14
giulliano dot scatalon dot rossi at gmail dot com
2 years ago
To install the PECL on debian based linux distros (ubuntu, mint, kali, etc.)
Use the apitude command:

sudo apt-get install php-pear

I hope helped someone
up
6
Bichis Paul
6 years ago
on Mageia Linux use urpmi

[afk@mageia5][~]$ sudo urpmi php-pear
up
7
ericn at amazon dot com
9 years ago
To compile pecl extensions on Amazon Linux AMIs, follow the tutorial at http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html and then install these additional required packages with the following command:

[ec2-user ~]$ sudo yum install php-devel zlib-devel curl-devel gcc

You should then be able to compile pecl extensions; for example, enter the following command to compile the pecl_http extension:

[ec2-user ~]$ sudo pecl install pecl_http
up
6
ktcox at mail dot com
11 years ago
The Arch Linux package that contains PECL is 'php-pear'

# pacman -S php-pear
up
6
zir dot echo at gmail dot com
14 years ago
Install pecl for gentoo:

emerge dev-php/PEAR-PEAR
up
4
pedro dot fonini at gmail dot com
14 years ago
to use the pecl, pear, or phpize commands in fedora, install the php-devel package:
$ yum install php-devel
To Top