CascadiaPHP 2024

LimitIterator::getPosition

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

LimitIterator::getPositionReturn the current position

Açıklama

public LimitIterator::getPosition(): int

Gets the current zero-based position of the inner Iterator.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The current position.

Örnekler

Örnek 1 LimitIterator::getPosition() example

<?php
$fruits
= array(
'a' => 'apple',
'b' => 'banana',
'c' => 'cherry',
'd' => 'damson',
'e' => 'elderberry'
);
$array_it = new ArrayIterator($fruits);
$limit_it = new LimitIterator($array_it, 2, 3);
foreach (
$limit_it as $item) {
echo
$limit_it->getPosition() . ' ' . $item . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2 cherry
3 damson
4 elderberry

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top